Thứ Tư, Ngày 25-01-2017

slide 1 slide 2 slide 3 slide 4

Kế Hoạch giao lưu Học Sinh giỏi lớp 5 2012-2013

 

 
    UBND HUYỆN THUẬN CHÂU                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Số: /KH-GD&ĐT
 
                                                                            Thuận Châu, ngày 28 tháng 02 năm 2013
 
 
 
                                                          KẾ HOẠCH
 
                                   tổ chức Thi - Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5
 
                                             huyện Thuận Châu - Năm học 2012 - 2013
 
 
 
 
Căn cứ Công văn số 10398/BGDĐT-GDTH ngày 28/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cho đối tượng học sinh giỏi ở tiểu học;
 
Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;
 
Căn cứ Công văn số 710/SGDĐT-GDTH ngày 29/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục tiểu học,
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Thi - Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 huyện Thuân Châu năm học 2012 - 2013, cụ thể như sau:
 
I. Mục đích, yêu cầu
 
 1. Mục đích
 
- Nhằm phát hiện và bồi dưỡng, động viên kịp thời những học sinh đạt thành tích cao trong học tập; tạo điều kiện để các em thể hiện khả năng thực hành, tư duy sáng tạo về những kiến thức đã học trong chương trình môn Toán, tiếng Việt và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
 
- Tạo điều kiện cho học sinh tiêu biểu được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm học tập môn Toán, tiếng Việt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
 
 - Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường; tác động tích cực đến ý thức học tập của học sinh tiểu học; thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
 
2. Yêu cầu
 
- Tổ chức cuộc thi đảm bảo hiệu quả, không tạo áp lực đối với học sinh.
 
- Lựa chọn được những học sinh tiêu biểu nhất tham gia Thi - Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 tỉnh Sơn La (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2013).
 
          II. Nội dung kế hoạch
 
          1. Hình thức tổ chức Thi - Giao lưu
 
- Cấp trường: Hiệu trưởng quyết định tổ chức cuộc thi, giao lưu; Hiệu trưởng là Trưởng Ban tổ chức; thành phần các Tiểu ban phục vụ cuộc thi gồm: Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, một số giáo viên của trường.
 
-  Cấp huyện: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức cuộc thi, giao lưu; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng Ban tổ chức; thành phần các Tiểu ban phục vụ cuộc thi gồm Lãnh đạo, chuyên viên của phòng Giáo dục và Đào tạo, một số cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học.
 
2. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ và quy định số lượng học sinh tham gia
 
2.1. Đối tượng: Học sinh lớp 5 đang học tại trường tiểu học trong toàn huyện
 
2.2. Điều kiện
 
- Cấp trường: Những học sinh lớp 5 của trường có kết quả học tập như sau: Xếp loại giáo dục học kỳ I đạt loại khá trở lên và điểm kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán hoặc môn tiếng Việt đạt từ điểm 9 trở lên.
 
- Cấp huyện: Học sinh đạt giải cấp trường, lựa chọn từ điểm cao xuống.
 
2.3. Hồ sơ thi: Học bạ tiểu học (bản gốc), giấy khai sinh (bản sao hợp lệ).
 
2.4. Quy định số lượng học sinh tham gia
 
- Trường Tiểu học Thị trấn: Tối đa 08 học sinh tham gia môn Toán; 08 học sinh tham gia môn Tiếng Việt.
 
- Các trường tiểu học: Tông Lạnh 1, Chiềng Pấc, Tông Cọ, Thôm Mòn, Bình Thuận, Ninh Thuận: Tối đa 06 học sinh tham gia môn Toán; 06 học sinh tham gia môn Tiếng Việt.
 
- Các trường tiểu học: Chiềng Pha, Phổng Lăng, Chiềng Ly, Tông Lạnh 2, Bon Phặng, Noong Lay, Mường É 1: Tối đa 04 học sinh tham gia môn Toán; 04 học sinh tham gia môn Tiếng Việt.
 
- Các trường tiểu học còn lại: Tối đa 02 học sinh tham gia môn Toán; 02 học sinh tham gia môn Tiếng Việt.
 
*Lưu ý: Mỗi học sinh chỉ tham dự một môn (Toán hoặc Tiếng Việt). Phòng sẽ xem xét đánh giá, xếp loại thi đua đối với các trường không có học sinh tham gia.
 
3. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức
 
3.1. Hình thức
 
a) Thi cá nhân: Học sinh làm 01 bài thi môn Toán hoặc môn tiếng Việt, thời gian làm bài cho mỗi môn thi là 60 phút (mỗi học sinh chỉ tham dự 01 môn).
 
- Thang điểm bài thi: 100 điểm (trong đó: Giải Khuyến khích: 61 - 70 điểm; Giải Ba: 71 - 80 điểm; Giải Nhì: 81 - 90 điểm; Giải Nhất: 91 - 100 điểm).
 
b) Thi đồng đội: Trong khi chưa có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức phần thi đồng đội và tạm thời dự kiến các phương án như sau:
 
- Phương án 1: Chia thành các cụm, lựa chọn các thí sinh đạt giải cá nhân cao nhất, thành lập Đội tuyển của cụm để tham gia Vòng thi cấp huyện.
 
- Phương án 2: Lựa chọn trực tiếp các thí sinh đạt giải cá nhân cao nhất, thành lập Đội tuyển cấp huyện, giao cho nhà trường tự tổ chức ôn luyện để tham gia cấp tỉnh.
 
3.2. Thời gian tổ chức
 
a) Cấp trường: Tổ chức vào ngày 22/3/2013.
 
b) Cấp huyện: Tổ chức ngày 29/03/2013. Cụ thể như sau:
 
- Ngày 25/3/2013: Các trường nộp Danh sách và hồ sơ học sinh tham gia.
 
- Ngày 26 - 28/3/2013: Tổng hợp danh sách và kiểm tra hồ sơ học sinh tham gia; Sắp xếp phòng thi, xây dựng nội quy; In sao đề thi.
 
- Ngày 29/3/2013:
 
          + 8 giờ 00 phút: Khai mạc
 
          + 8 giờ 30 phút: Làm thủ tục vào phòng thi
 
          + 9 giờ 15 phút: Bắt đầu làm bài
 
          + 10 giờ 15 phút: Thu bài
 
          + 14 giờ 00 phút: Đánh số và cắt phách bài thi.
 
- Ngày 30/3/2013: Chấm bài.
 
- Sau ngày 01/4/2013: Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản công bố công khai kết quả thi, giao lưu; chuyển Giấy chứng nhận về các trường, trao cho học sinh tại đơn vị (đảm bảo trang trọng, mang tính giáo dục cao).
 
3.3. Địa điểm thi: Tại trường Tiểu học Thị trấn
 
4. Nội dung thi, giao lưu
 
4.1. Nội dung thi: Giới hạn trong phạm vi kiến thức đã được học.
 
a) Môn tiếng Việt
 
- Chính tả: Nghe, viết một đoạn văn ngắn theo tốc độ quy định.
 
- Luyện từ và câu: Làm các bài tập về từ ngữ, ngữ pháp.
 
- Làm văn: 01 bài (viết một bài văn ngắn theo đề tài gần gũi với lứa tuổi học sinh tiểu học).
 
* Tài liệu: Sách giáo khoa Tiếng Việt; sách tham khảo, sách bồi dưỡng môn Tiếng Việt cấp tiểu học hiện hành của Nhà xuất bản Giáo dục.
 
b) Môn Toán
 
- Số và chữ số; Các phép tính về số tự nhiên, phân số, số thập phân; Dấu hiệu chia hết của các số; Giải toán có lời văn; Hình học.
 
* Tài liệu: Sách giáo khoa Toán; sách tham khảo, sách bồi dưỡng môn Toán cấp tiểu học hiện hành của Nhà xuất bản Giáo dục; Tạp chí Toán Tuổi thơ.
 
4.2. Cấu trúc đề thi
 
a) Môn Toán: Có 17 bài, trong đó 15 bài ghi đúng đáp số hoặc trắc nghiệm (75 điểm) và 02 bài tự luận (25 điểm).
 
b) Môn tiếng Việt
 
- Chính tả: Nghe, viết một đoạn văn trong thời gian 6 phút (10 điểm).
 
- Luyện từ và câu: Có 12 câu hỏi trắc nghiệm (60 điểm).
 
- Làm văn: 01 bài  (30 điểm).
 
5. Khen thưởng và kinh phí
 
5.1. Khen thưởng: Học sinh được giải nhất, nhì, ba, khuyến khích sẽ được cấp Giấy chứng nhận; tiền thưởng thực hiện theo quy định của chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La.
 
5.2. Kinh phí tổ chức: Thực hiện và vận dụng theo các quy định của Nhà nước, lấy từ nguồn chi thường xuyên; hoặc thực hiện công tác xã hội hoá thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, các nhà tài trợ để được hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc thi.
 
          III. Tổ chức thực hiện
 
          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
 
          - Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện về kế hoạch tổ chức Hội thi và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức thành công Thi - Giao lưu học sinh giỏi lớp 5.
 
          - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho Hội thi, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, giáo viên và học sinh các trường tiểu học và toàn xã hội để Hội thi đạt được kết quả tốt nhất.
 
          - Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban ra đề, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban công tác cơ sở vật chất phục vụ Hội thi; Ban hành các văn bản hướng dẫn kế hoạch tổ chức hội thi; Lập dự trù kinh phí; chuẩn bị đề thi, đáp án, biểu điểm cho các nội dung thi.
 
          - Khảo sát trường thi và chuẩn bị mọi điều kiện cho tổ chức hội thi.
 
          - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.
 
          2. Các trường tiểu học
 
          - Báo cáo chủ trương, kế hoạch tổ chức Thi - Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 năm học 2012 - 2013 với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để chỉ đạo triển khai thực hiện.
 
- Nghiên cứu kỹ văn bản, triển khai chỉ đạo và thông báo đến toàn thể giáo viên, học sinh trong trường thực hiện tốt kế hoạch này. Tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho đoàn học sinh dự thi đạt hiệu quả cao nhất.
 
          - Nộp danh sách, hồ sơ của học sinh dự thi về phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận Tiểu học) theo đúng số lượng và thời gian quy định (ngày 25/3/2013).
 
- Trường Tiểu học Thị trấn: Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết về trường thi, đảm bảo tổ chức Hội thi thành công.
 
 Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức Thi - Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 huyện Thuận Châu năm học 2012 - 2013. Để kỳ Thi - Giao lưu diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao, phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn huyện; đề nghị Hiệu trưởng các trường tiểu học nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
 
Nơi nhận:                                                                             
 
- TT.UBND huyện (B/C);
 
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
 
- Hội Khuyến học huyện;
 
- Ban Lãnh đạo Phòng;
 
- Các trường Tiểu học;
 
- Lưu: VT, GDTH.
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Quang
 
 
 

Liên kết web

thống kê truy cập

usersTrực tuyến: 1
hitsTổng số truy cập: 15.479
  • Ảnh
  • right 2
  • right 3